วันเสาร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2566

ทัศนศึกษาพนมรุ้ง

 วันที่ 1 กันยายน 2566 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรจัดกิจกรรมตามโครงการเรียนรู้โลกกว้าง นำนักเรียนเดินทางไปทัศนศึกษา ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ และเข้านมัสการพระธาตุนาดูน ศาสนสถานคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดมหาสารคาม
ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น