วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2566

เข้าค่ายลูกเสือ

 วันที่ 9- 10 มกราคม 2566 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรนำนักเรียนเดินทางไปทำกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือประจำปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายลูกเสือลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับโรงเรียนดอนเงินพิทยาคาร และโรงเรียนมะค่าพิทยาคมทำบุญขึ้นปีใหม่ 2566

 วันที่ 6 มกราคม 2566 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรจัดกิจกรรมทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่วันจันทร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2566

กิจกรรมปีใหม่ 2566

 วันที่ 29 ธันวาคม 2566 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรจัดกิจกรรมแลกของขวัญ และอำนวยอวยพรปีใหม่ พ.ศ.2566 จากท่านผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจตุรมิตรครั้งที่ 14

 วันที่ 27-28 ธันวาคม 2565 โรงเรียนหนองบัวนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาและกรีฑาในการแข่งขันกีฬาจตุรมิตร ครั้งที่ 14 ซึ่งจัดเป็นกีฬาที่โรงเรียนขนาดเล็ก 4 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร โรงเรียนดอนเงินพิทยาคาร โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์ และโรงเรียนศรีสุขพิทยาคม ร่วมแข่งขันกันเป็นประจำโดยในครั้งนี้จัดแข่งขันที่โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์ อ.กันทรวิชัยวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ประชุมผู้ปกครอง

 วันที่ 9 ธันวาคม 2565 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรจัดประชุมผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก นายอำนาจ เกษศรีไพร และนางเครือมาศ ชินกร ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ในการนำเสนอและทำความเข้าใจหลักสูตร "จากฮ่างสู่ห้าง" (นักประดิษฐ์ชุดโต๊ะเก้าอี้นั่งชิล) แก่ผู้ปกครองของโรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร ตามโครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ด้วยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้มาช่วยเหลือให้คำแนะนำการจัดทำหลักสูตร และการบูรณาการในกลุ่มสาระฯ ต่างๆ แก่คณะครูเป็นอย่างดียิ่ง