วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

วันสุนทรภู่และวันภาษาไทย 2565

 วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรจัดกิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ประจำปี 2565 มีกิจกรรมการแสดงละครพระอภัยมณี ตอนหนีนางผีเสื้อสมุทร การประกวดวาดภาพ คัดไทย แต่งกลอน และร้องเพลงโดยมีผู้ปกครองร่วมเป็นกำลังใจให้บุตรหลาน
วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2565

 วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรจัดพิธีลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

แข่งขันทักษะวิชาการระดับภาค 2565

 วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรนำนักเรียนตัวแทน อบจ.มหาสารคาม เข้าร่วมแข่งขันการประกวดการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ณ โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ผลการแข่งขันระดับ ม.1-3 ได้ลำดับที่ 3 จากผลงาน "ชุดนั่งเล่นจากวงล้อ" ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อระดับประเทศที่ จ.นครศรีธรรมราช ส่วนในระดับ ม.4-6 ได้ลำดับที่ 5 จากผลงาน "พันธมาลี"
วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

วันอาสาฬหบูชา 2565

 วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรนำนักเรียนร่วมทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดสุคันธาราม บ้านหนองปลาเข็ง เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามร่วมกับชุมชนวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ค่ายคุณธรรม 2565

 วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2565 โดยนิมนต์พระเป็นวิทยากร 2 รูป จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม อันดีงามแก่นักเรียน