วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2565

K-Tech อบรมการซ่อมรถจักรยานยนต์

 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการขอนแก่น (K-Tech) จัดอบรมการดูแลและซ่อมจักรยานยนต์เบื้องต้น แก่นักเรียนโรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรทุกระดับชั้น เช่น การเปลี่ยนสายพาน การถอด-ประกอบเครื่องยนต์ การตั้งวาล์ว การทำงานของจักรยานยนต์ไฟฟ้า โดยนักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติทุกคนวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรจัดกิจกรรมเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2565

แข่งทักษะระดับประเทศ 2565

ระหว่างวันที่ 2 - 7 ตุลาคม พ.ศ.2565 นายจุฬา ชาวดอน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร นำคณะครูและนักเรียนตัวแทน ได้แก่ 1.เด็กชายธีรเดช ไยมุง ชั้น ม.2 2.เด็กหญิงสุนันต์ฑา เนื่องชมภู ชั้น ม.2 และ 3.เด็กชายธีระศักดิ์ เวียงขวา ชั้น ม.1 เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 12 ระดับประเทศ ประจำปี 2565 ซึ่งมีการประกวดแข่งขันในวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการแข่งขันได้ลำดับที่ 4 (ชมเชยอันดับ 1) จากผู้เข้าแข่งขัน 16 โรงเรียน การนี้โรงเรียนขอขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้ ได้รับประสบการณ์ รวมถึงความภาคภูมิใจที่เกิดจากความมุ่งมั่นพยายาม โดยมีหลายๆ ท่านที่อยู่เบื้องหลังผลงานในครั้งนี้ตลาดนัดพลเมืองดี

 วันที่ 27 กันยายน 2565 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรนำนักเรียนร่วมจัดแสดงผลงานฝีมือนักเรียน ในงานตลาดนัดพลเมืองดีจังหวัดมหาสารคามและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "แลเขาแลเราจูงมือน้องก้าวเดินอย่างอุ่นใจ" ภายใต้โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ และการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมวสุ จังหวัดมหาสารคาม โดยมีผลงานที่นำไปจัดแสดง ได้แก่ ชุดนั่งชิล ซึ่งเป็นชุดโต๊ะเก้าอี้ที่ทำจากวงล้อจักรยานยนต์ ไม้กวาดรักษ์โลกซึ่งเป็นไม้กวาดที่ทำจากขวดพลาสติก และที่ตัดขวดพลาสติกให้เป็นเส้นวันเสาร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2565

บริษัทดีเทคบริจาคชุดนักเรียน

วันที่ 15 กันยายน 2565 บริษัทดีเทค นานาภัณฑ์ จำกัด ได้บริจาคเสื้อ กางเกง และกระโปรงนักเรียนเพื่อมอบแก่นักเรียนโรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรที่ขาดแคลน โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรขอเป็นตัวแทนนักเรียนที่ได้รับขอบพระคุณท่านผู้มีจิตกุศลเป็นอย่างสูง