วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ปลูกผักไร้ดิน

 วันที่ 30 ธันวาคม 2564 นักเรียนร่วมกันเรียนรู้การปลูกผักไร้ดิน เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของผักจากการปลูกโดยใช้ปุ๋ยไฮโดรไพนิกส์ใส่กะละมังเก็บไว้ในเรือนเพาะชำเพื่อป้องกันแมลงวันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564

รับทุนการศึกษาพลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช

 วันที่ 29 ธันวาคม 2564 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรนำนักเรียนจำนวน 2 คน ได้แก่ นายณัฐพงศ์ บุญหล้า ชั้น ม.3 และนางสาววริรา พิณเพ็ง ชั้น ม.4 เข้ารับทุนการศึกษาของพลเอกเลิศรัตน์  รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการกรรปกครองท้องถิ่น  สมาชิกวุฒิสภา ณ อุทยานการเรียนรู้มหาสารคาม โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นผู้มอบกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2565

 วันที่ 29 ธันวาคม 2565 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรจัดกิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2565 มีการจับสลากแลกเปลี่ยนของขวัญ การตอบปัญหาภาษาอังกฤษชิงรางวัล การอวยพรปีใหม่จากผู้บริหาร และคณะครู รวมถึงการเลี้ยงข้าว(กล่อง) จับสลาก(รอบที่ 2) รางวัลพิเศษ การประกวดการแต่งกายของคณะครู และการมอบของขวัญปีใหม่แก่นักเรียนทุกคนวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564

พิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2564

 วันที่ 2 ธันวาคม 2564 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรจัดกิจกรรม ประกอบพิธีถวายราชสดุดี และร่วมปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในพิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (25 พ.ย.) ประจำปี 2564 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยวันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

โครงการศึกษาและพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก

 วันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2564 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรร่วมโครงการศึกษาและพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เพื่อร่วมกันวางแนวทางและจัดทำแผนการพัฒนาโรงเรียน ด้วยการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค และโอกาส