วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

แข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาค 2567

 วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2567 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรนำนักเรียนตัวแทน อบจ.มหาสารคามเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2567 ในรายการ การประกวดการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ผลการแข่งขัน ชั้น ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ และชั้น ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ซึ่งนักเรียนจะได้เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศที่จังหวัดเชียงรายต่อไปในช่วงวันที่ 2-5 กันยายน 2567รพ.สต.ตรวจสุขภาพนักเรียน

 วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนเมืองน้อย ออกให้บริการคัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพกาย/สุขภาพจิต แก่นักเรียนโรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป และบริการจ่ายยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กสำหรับนักเรียนหญิงทุกระดับชั้นวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

วันก่อตั้งกิจการลูกเสือไทย2567

 วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรโดยงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดกิจกรรมสวนสนามทบทวนคำปฏิญาณ และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกิจการลูกเสือนิทรรศการจังหวัดสะอาด

 วันที่​ 28​ มิถุนายน​ 2567​ โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร​ นำโดยผู้อำนวยการจุฬา​ ชาวดอน​  คณะครู​ นักเรียน​ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการเพื่อรับการตรวจประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอย​ รอบตัดสิน​ (กลุ่มทั่วไป)​ จังหวัดมหาสารคาม​ ณ​ โดมกีฬาอเนกประสงค์​ องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา​ ตำบลเขวา​ อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม
วันสุนทรภู่ 2567

 วันที่ 26 มิถุนายน 2567 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อรำลึกถึงพระสุนทรโวหาร กวีเอกของโลก