วันเสาร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2564

วันขึ้นปีใหม่ 2564

 วันที่ 30 ธันวาคม 2563 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรจัดกิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2564 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีการจับสลากแลกเปลี่ยนของขวัญ ตอบปัญหาภาษาอังกฤษ จับสลากรางวัลพิเศษ อวยพรปีใหม่จากคณะครูและผู้บริหาร มอบความสุขส่งท้ายปี 2563วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563

กีฬาจตุรมิตร+1 ครั้งที่ 13

 ระหว่างวันที่ 24, 25, 28 และ 29 ธันวาคม 2563 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาจุตรมิตร+1 ครั้งที่ 13 ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนในเครือจตุรมิตรจำนวน 4 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร โรงเรียนศรีสุขพิทยาคม โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์ และโรงเรียนดอนเงินพิทยาคาร โดยในปีนี้มีโรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูลได้เข้าร่วมการแข่งขันด้วยเป็นครั้งแรก รวมเป็น 5 โรงเรียน การแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้น ณ สนามกีฬาโรงเรียนศรีสุขพิทยาคม อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคามวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563

เรียนรู้นอกสถานที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรนำนักเรียนเดินทางไปเรียนรู้นอกสถานที่ตามโครงการหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศด้านอาหารไทย ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563

เรียนรู้นอกสถานที่ โรงแรมอะวานี ขอนแก่น

 วันที่ 1 ตุลาคม 2563 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรนำนักเรียนเดินทางไปเรียนรู้นอกสถานที่ตามโครงการหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศด้านอาหารไทย ณ โรงแรมอะวานี จังหวัดขอนแก่นวันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563

ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด2563

 วันที่ 22 เดือนกันยายน พ.ศ.2563 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรจัดกิจกรรมตามโครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ในกิจกรรมมีการบรรยายจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.โกสุมพิสัย และเจ้าหน้าที่สาธารรสุขจาก รพ.สต.หนองบัว รวมถึงมีการแข่งขันกีฬาร่วมกันของนักเรียนจากโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการจำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย โรงเรียนบ้านคุยแพง และโรงเรียนบ้านคุยเชือก