วันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2566

ประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง 2566

 วันที่ 11 กันยายน 2566 คณะครูโรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรรับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง ประจำปีงบประมาณ 2566 จากคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม โดยมี ผอ.จุฬา ชาวดอน ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น