วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2566

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2566

 วันที่ 18 สิงหาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2566 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย กระตุ้นความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมแสดงออกถึงความสามารถด้านวิทยาศาสตร์อย่างหลากหลาย เช่น การตอบคำถามประวัติวันวิทยาศาสตร์ไทย การตอบคำถาม IQ180 การประมาณมวล การประมาณเวลา การวาดภาพระบายสี การตัดกระดาษด้วยเลนส์นูน การแข่งเรือแรงตึงผิว และการวิ่งเปรี้ยวเป่าปิงปอง ซึ่งนักเรียนได้รับประสบการณ์ มีความสุข สนุกสนานจากกิจกรรมและของรางวัล นักเรียนทุกคนยังได้รับประทานอาหารกลางวันฟรีโดยได้รับการสนับสนุนค่าอาหารจากคุณครูปิยนุช สมวงศ์ ทางผู้จัดกิจกรรมจึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น