วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2566

แนะแนวศึกษาต่อ 2566

 ช่วงวันที่ 1 - 7 มีนาคม 2566 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรโดยนายจุฬา ชาวดอน ผู้อำนวยการ นายประวิทย์ ปิ่นทะวงศ์ รองผู้อำนวยการ และงานแนะแนวออกพบปะนักเรียนประชาสัมพันธ์รับสมัครศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ที่โรงเรียนในเขตบริการจำนวน 5 แห่ง ได้แก่โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ โรงเรียนบ้านคุยเชือก โรงเรียนบ้านคุยแพง โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง และโรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย โดยเปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการในวันที่ 22 - 26 มีนาคม 2566ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น