วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

มอบทุนปัจจัยพื้นฐานฯ 2/2565

 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรทำการมอบทุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น