วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566

ทำบุญขึ้นปีใหม่ 2566

 วันที่ 6 มกราคม 2566 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรจัดกิจกรรมทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น