วันจันทร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2566

กิจกรรมปีใหม่ 2566

 วันที่ 29 ธันวาคม 2566 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรจัดกิจกรรมแลกของขวัญ และอำนวยอวยพรปีใหม่ พ.ศ.2566 จากท่านผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงเรียนไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น