วันจันทร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2566

กีฬาจตุรมิตรครั้งที่ 14

 วันที่ 27-28 ธันวาคม 2565 โรงเรียนหนองบัวนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาและกรีฑาในการแข่งขันกีฬาจตุรมิตร ครั้งที่ 14 ซึ่งจัดเป็นกีฬาที่โรงเรียนขนาดเล็ก 4 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร โรงเรียนดอนเงินพิทยาคาร โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์ และโรงเรียนศรีสุขพิทยาคม ร่วมแข่งขันกันเป็นประจำโดยในครั้งนี้จัดแข่งขันที่โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์ อ.กันทรวิชัยไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น