วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ตลาดนัดพลเมืองดี

 วันที่ 27 กันยายน 2565 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรนำนักเรียนร่วมจัดแสดงผลงานฝีมือนักเรียน ในงานตลาดนัดพลเมืองดีจังหวัดมหาสารคามและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "แลเขาแลเราจูงมือน้องก้าวเดินอย่างอุ่นใจ" ภายใต้โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ และการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมวสุ จังหวัดมหาสารคาม โดยมีผลงานที่นำไปจัดแสดง ได้แก่ ชุดนั่งชิล ซึ่งเป็นชุดโต๊ะเก้าอี้ที่ทำจากวงล้อจักรยานยนต์ ไม้กวาดรักษ์โลกซึ่งเป็นไม้กวาดที่ทำจากขวดพลาสติก และที่ตัดขวดพลาสติกให้เป็นเส้นไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น