วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2565

บริษัทดีเทคบริจาคชุดนักเรียน

วันที่ 15 กันยายน 2565 บริษัทดีเทค นานาภัณฑ์ จำกัด ได้บริจาคเสื้อ กางเกง และกระโปรงนักเรียนเพื่อมอบแก่นักเรียนโรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรที่ขาดแคลน โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรขอเป็นตัวแทนนักเรียนที่ได้รับขอบพระคุณท่านผู้มีจิตกุศลเป็นอย่างสูงไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น