วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2565

แข่งทักษะระดับประเทศ 2565

ระหว่างวันที่ 2 - 7 ตุลาคม พ.ศ.2565 นายจุฬา ชาวดอน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร นำคณะครูและนักเรียนตัวแทน ได้แก่ 1.เด็กชายธีรเดช ไยมุง ชั้น ม.2 2.เด็กหญิงสุนันต์ฑา เนื่องชมภู ชั้น ม.2 และ 3.เด็กชายธีระศักดิ์ เวียงขวา ชั้น ม.1 เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 12 ระดับประเทศ ประจำปี 2565 ซึ่งมีการประกวดแข่งขันในวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการแข่งขันได้ลำดับที่ 4 (ชมเชยอันดับ 1) จากผู้เข้าแข่งขัน 16 โรงเรียน การนี้โรงเรียนขอขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้ ได้รับประสบการณ์ รวมถึงความภาคภูมิใจที่เกิดจากความมุ่งมั่นพยายาม โดยมีหลายๆ ท่านที่อยู่เบื้องหลังผลงานในครั้งนี้ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น