วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565

อบรมบอร์ดสมองกลไมโครบิท

 วันที่ 10 มิถุนายน 2565 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรได้รับการสนับสนุนงบประมาณ อุปกรณ์ และวิทยากรจากบริษัท ไอเอสทีอีซี จำกัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและสร้างนวัตกรรมด้วยบอร์ดสมองกลไมโครบิท โดยได้รับเกียรติจากนายตรีวิเศษ ทัพไทย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เป็นตัวแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 11 โรงเรียน
ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น