วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565

พิธีไหว้ครู 2565

 วันที่ 16 มิถุนายน 2565 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565 ตามธรรมเนียมนิยมเพื่อระลึกถึงคุณครูผู้เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น