วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2565

นักเรียนฉีดวัคซีนเข็มที่ 3

 วันที่ 6 มิถุนายน 2565 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรนำนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 3 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนเมืองน้อยไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น