วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565

แนะแนวศึกษาต่อปีการศึกษา 2565

ระหว่างวันที่ 15 - 24 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร นำโดย ผอ.จุฬา​ ชาวดอน และรอง ผอ.ประวิทย์ ปิ่นทะวงศ์ นำคณะครูออกแนะแนวยังโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ เพื่อประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 
ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น