วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2565

รับสมัครเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2565

 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 19 - 23 มีนาคม 2565 

ฟรี รถโดยสารรับ-ส่ง
ฟรี ค่าห้องปฏิบัติการ, ห้องสมุด
ฟรี อินเตอร์เน็ต
ฟรี ค่าอุปกรณ์การเรียน และเครื่องแบบ
ฟรี ค่าทัศนศึกษา
ฟรี เรียนภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างประเทศ


* มีทุนมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล
* ทุนเสมอภาค
* โควตาและทุนเรียนฟรีระดับปริญญาตรีคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
* โควตาเด็กดีมีที่เรียนของ  ม.ราชภัฏมหาสารคาม
* หลักสูตร 1 คน 2 ใบประกาศ ( ม.6+ปวช. )

เอกสารประกอบการสมัคร

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

รูปถ่าย 1.5 นิ้ว 2 แผ่น

สำเนาทะเบียนบ้านตนเอง บิดา และ

สำเนาวุฒิการศึกษา (ปพ.1)

ยื่นเอกสารและกรอกใบสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

1 ความคิดเห็น :

  1. ทาง PG-SLOT.GAME ได้จัดโปรโมชั่น PG Slot pg slot โปรเด็ดเอาใจนักเล่นที่สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกกับทางเว็บของเรา ด้วยโปรสุดพิเศษ ฝาก-ถอนได้จริงเงื่อนไขไม่ยุ่งยาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าทีคอยให้บริการ

    ตอบลบ