วันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564

รับทุนการศึกษาพลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช

 วันที่ 29 ธันวาคม 2564 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรนำนักเรียนจำนวน 2 คน ได้แก่ นายณัฐพงศ์ บุญหล้า ชั้น ม.3 และนางสาววริรา พิณเพ็ง ชั้น ม.4 เข้ารับทุนการศึกษาของพลเอกเลิศรัตน์  รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการกรรปกครองท้องถิ่น  สมาชิกวุฒิสภา ณ อุทยานการเรียนรู้มหาสารคาม โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นผู้มอบไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น