วันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564

กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2565

 วันที่ 29 ธันวาคม 2565 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรจัดกิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2565 มีการจับสลากแลกเปลี่ยนของขวัญ การตอบปัญหาภาษาอังกฤษชิงรางวัล การอวยพรปีใหม่จากผู้บริหาร และคณะครู รวมถึงการเลี้ยงข้าว(กล่อง) จับสลาก(รอบที่ 2) รางวัลพิเศษ การประกวดการแต่งกายของคณะครู และการมอบของขวัญปีใหม่แก่นักเรียนทุกคนไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น