วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564

พิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2564

 วันที่ 2 ธันวาคม 2564 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรจัดกิจกรรม ประกอบพิธีถวายราชสดุดี และร่วมปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในพิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (25 พ.ย.) ประจำปี 2564 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น