วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ดูงาน ศรร. หนองเหล็กศึกษา

 วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2564 คณะครูโรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร และโรงเรียนเลิงแฝกประชาบำรุงเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อเตรียมรับการประเมินการเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา  (ศรร.) ที่โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา
ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น