วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ต่อต้านยาเสพติด 2564

 วันที่ 1 กรกฎาคา พ.ศ.2564 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดประจำปีการศึกษา 2564 มีการให้ความรู้และจัดกิจกรรมโดยเจ้าหน้าที่จาก รพ.สต. บ้านหนองผือไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น