วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

วันสุนทรภู่ 2567

 วันที่ 26 มิถุนายน 2567 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อรำลึกถึงพระสุนทรโวหาร กวีเอกของโลกไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น