วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร กำหนดเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 โดยจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนแบบ On site ขอให้นักเรียนเตรียมการมาโรงเรียนโดยเฉพาะการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น