วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

วันก่อตั้งกิจการลูกเสือไทย2567

 วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตรโดยงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดกิจกรรมสวนสนามทบทวนคำปฏิญาณ และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกิจการลูกเสือไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น