แหล่งเรียนรู้ Online

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทัศนศึกษาออนไลน์ แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนออนไลน์
The LESA Project ชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ Learning module on Earth Science and Astronomy
Interactive Simulation การจำลองทางวิทยาศาสตร์แบบอินเตอร์แอกทีฟ จากมหาวิทยาลัยโคโลราโด
วีดีทัศน์การฝึกอบรม พัฒนาฝีมือแรงงานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
eDLTV โครงการจัดทำเนื้อหาระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
STKC ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Science and Technology Knowledge Center
ETV สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
โครงการจัดทำสื่อการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการและ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฟิสิกส์ราชมงคล ความรู้ ข่าวสาร วีดีโอ การทดลองเสมือนจริงทางวิทยาศาสตร์
ข่าวสาร ความรู้ จากสมาคมดาราศาสตร์ไทย
ทรูปลูกปัญญา โครงการเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้สู่โรงเรียนทั่วประเทศ จาก true
SciMath คลังความรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

STEM Education Thailand
กิจกรรมสะเต็มศึกษาประเทศไทย
DLIT Distance Learning Information Technology การพัฒนาคุณภาพกรศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ สพฐ.
PISA Online Testing ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA
To be Internet Awesome ช่วยให้เด็กๆ เป็นนักสำรวจที่ปลอดภัยและมั่นใจในโลกออนไลน์
Project14 โครงการสอนออนไลน์นำสู่ความปกติใหม่ทางการศึกษา (New Normal Education) สสวท.

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น