ตารางสอน

คำสั่่งปฏิบัติการสอนภาคเรียนที่ 1-2566 (16/05/2566)
ตารางสอนรวม (16/05/2566)
ตารางเรียนรวม (16/05/2566)

ตารางสอนรายบุคคล
 1. นายจุฬา ชาวดอน (16/05/2566)
 2. นายประวิทย์ ปิ่นทะวงศ์ (16/05/2566)
 3. นางเอมอร ถิ่นจันดา (16/05/2566)
 4. นางวิยะมาศ ปราบหนองบัว (16/05/2566)
 5. นายภานุวัฒน์ สมวงศ์ ((16/05/2566)
 6. นางเขมนันท์ ชนะมาร (16/05/2566)
 7. นางสาวอภิรดี มาพร (16/05/2566)
 8. นายพิทักษ์ ถิ่นจันดา (16/05/2566)
 9. นางศศิธร แม้นพยัคฆ์ ((16/05/2566)
 10. นางปิยนุช สมวงศ์ (16/05/2566)
 11. นางสาวสุรัสวดี ถิ่นจันดา (16/05/2566)
 12. นางดวงจันทร์ สวรรยาพานิช (16/05/2566)
ตารางเรียนรายห้อง

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น