นักเรียน

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2550
ชั้น ห้อง ชาย หญิง รวม
ม. 1 1 19 15 34
ม. 2 1 18 13 41
ม. 3 1 26 23 39
รวม ม.ต้น 3 63 51 114
ม. 4 1 11 6 17
ม. 5 1 17 9 26
ม. 6 1 3 4 7
รวม ม.ปลาย 3 31 19 50
รวมทั้งหมด 6 94 70 164
----------------------------------------------------------
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2551
ชั้น ห้อง ชาย หญิง รวม
ม. 1 1 25 11 36
ม. 2 1 19 15 34
ม. 3 1 19 24 43
รวม ม.ต้น 3 63 50 113
ม. 4 1 19 11 30
ม. 5 1 10 5 15
ม. 6 1 15 9 24
รวม ม.ปลาย 3 44 25 69
รวมทั้งหมด 6 107 75 182
----------------------------------------------------------
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2552
ชั้น ห้อง ชาย หญิง รวม
ม. 1 1 16 13 29
ม. 2 1 25 9 34
ม. 3 1 14 14 28
รวม ม.ต้น 3 55 36 91
ม. 4 1 12 19 31
ม. 5 1 17 11 28
ม. 6 1 8 5 13
รวม ม.ปลาย 3 37 35 72
รวมทั้งหมด 6 92 71 163
----------------------------------------------------------
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2553
ชั้น ห้อง ชาย หญิง รวม
ม. 1 1 17 11 28
ม. 2 1 15 13 28
ม. 3 1 25 8 33
รวม ม.ต้น 3 57 32 89
ม. 4 1 14 4 18
ม. 5 1 7 12 19
ม. 6 1 15 10 25
รวม ม.ปลาย 3 36 26 62
รวมทั้งหมด 6 93 58 151
----------------------------------------------------------
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2554
ชั้น ห้อง ชาย หญิง รวม
ม. 1 1 9 8 17
ม. 2 1 17 11 28
ม. 3 1 14 13 27
รวม ม.ต้น 3 40 32 72
ม. 4 1 9 3 12
ม. 5 1 14 4 18
ม. 6 1 8 10 18
รวม ม.ปลาย 3 31 17 48
รวมทั้งหมด 6 71 49 120
----------------------------------------------------------
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2555
ชั้น ห้อง ชาย หญิง รวม
ม. 1 1 12 11 23
ม. 2 1 9 7 16
ม. 3 1 17 10 27
รวม ม.ต้น 3 38 28 66
ม. 4 1 17 4 21
ม. 5 1 8 4 12
ม. 6 1 15 3 18
รวม ม.ปลาย 3 40 11 51
รวมทั้งหมด 6 78 39 117
----------------------------------------------------------

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556
ชั้นห้องชายหญิงรวม
ม. 1171118
ม. 2119928
ม. 3110919
รวม ม.ต้น3362965
ม. 41141125
ม. 5116521
ม. 618412
รวม ม.ปลาย3382058
รวมทั้งหมด67449123
----------------------------------------------------------

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557
ชั้นห้องชายหญิงรวม
ม. 118513
ม. 2171118
ม. 31191231
รวม ม.ต้น3342862
ม. 419514
ม. 51141125
ม. 6116521
รวม ม.ปลาย3392160
รวมทั้งหมด67349122
----------------------------------------------------------
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558
ชั้นห้องชายหญิงรวม
ม. 1112517
ม. 218614
ม. 31101020
รวม ม.ต้น3302151
ม. 4115419
ม. 518715
ม. 6113922
รวม ม.ปลาย3362056
รวมทั้งหมด66641107
----------------------------------------------------------
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559
ชั้นห้องชายหญิงรวม
ม. 117310
ม. 2111516
ม. 3110616
รวม ม.ต้น3281442
ม. 4171017
ม. 5115419
ม. 619817
รวม ม.ปลาย3312253
รวมทั้งหมด6593695
----------------------------------------------------------
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560
ชั้นห้องชายหญิงรวม
ม. 116511
ม. 21549
ม. 318412
รวม ม.ต้น3191332
ม. 41426
ม. 514913
ม. 6114317
รวม ม.ปลาย3221436
รวมทั้งหมด6412768
----------------------------------------------------------
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561
ชั้นห้องชายหญิงรวม
ม. 11448
ม. 217512
ม. 31639
รวม ม.ต้น3171229
ม. 417512
ม. 51426
ม. 6131013
รวม ม.ปลาย3141731
รวมทั้งหมด6312960
----------------------------------------------------------
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
ชั้นห้องชายหญิงรวม
ม. 11527
ม. 21347
ม. 319413
รวม ม.ต้น3171027
ม. 41538
ม. 517411
ม. 61325
รวม ม.ปลาย315924
รวมทั้งหมด6321951
----------------------------------------------------------
ข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2563
ชั้นห้องชายหญิงรวม
ม. 114812
ม. 21628
ม. 31325
รวม ม.ต้น3131225
ม. 41336
ม. 51437
ม. 616511
รวม ม.ปลาย3131124
รวมทั้งหมด6262349
----------------------------------------------------------
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564
ชั้นห้องชายหญิงรวม
ม. 119716
ม. 214711
ม. 317310
รวม ม.ต้น3201737
ม. 41437
ม. 51224
ม. 61437
รวม ม.ปลาย310818
รวมทั้งหมด6302555
----------------------------------------------------------
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565
ชั้นห้องชายหญิงรวม
ม. 11639
ม. 219716
ม. 314711
รวม ม.ต้น3191736
ม. 416410
ม. 51426
ม. 61224
รวม ม.ปลาย312820
รวมทั้งหมด6312556
----------------------------------------------------------
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566
ชั้นห้องชายหญิงรวม
ม. 11325
ม. 217411
ม. 319817
รวม ม.ต้น3191433
ม. 41268
ม. 51448
ม. 61325
รวม ม.ปลาย391221
รวมทั้งหมด6282654
----------------------------------------------------------
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2567
ชั้นห้องชายหญิงรวม
ม. 116410
ม. 21336
ม. 317411
รวม ม.ต้น3161127
ม. 415611
ม. 51358
ม. 61336
รวม ม.ปลาย3111425
รวมทั้งหมด6272552
----------------------------------------------------------

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น