ภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพตัวอย่างเพื่อแสดงอัลบั้ม (ท่านสามารถดาวน์โหลดภาพได้ทั้งอัลบั้ม)
ดูงาน ศรร. หนองเหล็กศึกษาต่อต้านยาเสพติด 2564
พิธีไหว้ครู 2564แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศรรMOUทวิศึกษา
MOUทวิศึกษาเรียนรู้โลกกว้างปีการศึกษา2563ปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา 2563
ค่ายลูกเสือปีการศึกษา 2563ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงประชุมผู้ปกครอง 2/2563
แนะแนวศึกษาต่อ2564สนามสอบธรรมศึกษา 2563ชุมนุมสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
วันขึ้นปีใหม่ 2564กีฬาจตุรมิตรครั้งที่ 13เรียนรู้อาชีวศึกษาขอนแก่น
เรียนรู้โรงแรมAvaniรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด2563รณรงค์ไข้เลือดออก2563
ทัศนศึกษาระยอง2563ดอกไม้ผ้าใยบัว2563สัปดาห์วิทย์2563
ค่ายคุณธรรม2563พิธีไหว้ครู2563ปัจฉิมปีการศึกษา2562
ทัศนศึกษามุกดาหารค่ายลูกเสือ2562ประเมินวิทยฐานะรอบตุลา62
เยาวชนดีเด่นรางวัลคนดีศรีมหาสารคามคริสต์มาสและปีใหม่2563
กีฬาจตุรมิตร ครั้งที่ 12สอบธรรมศึกษา2562พิธีวันมหาธีรราช2562
ประชุมผู้ปกครอง2-2562หลักสูตรงานประดิษฐ์ 2562หลักสูตรอาหารไทย 2562
รณรงค์เลิกใช้โฟม 2562ดูงานไฮโดรโปนิกส์ 2562ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 2562
DIT Youth Camp 2019วันวิทยาศาสตร์ 2562แข่งทักษะระดับประเทศ 2562
วันภาษาไทยแห่งชาติ 2562พิธีสถาปนาลูกเสือ 2562อบรมดับเพลิง 2562
แข่งทักษะระดับภาค 2562ต่อต้านยาเสพติด 2562ค่ายพุทธธรรม 2562
อบรมเอนิเมชัน 1/2562สร้างเด็กสร้างอาชีพ 2562ไหว้ครู ปฐมนิเทศ ประชุมผู้ปกครอง 2562
แข่งทักษะระดับ อบจ. 2562อบรมป้องกันจมน้ำ 2562อบรม Safe Sex 2562
วิสาขบูชา 2562เลือกประธานนักเรียน 2562พิธีรับประกาศนียบัตรปีการศึกษา 2561
English for funกีฬาจตุรมิตร ครั้งที่ 11รณรงค์ป้องกันเอดส์2562
รับประเมินสถานศึกษาพอเพียงค่ายลูกเสือ 2561รณรงค์แยกขยะ
ขึ้นอาคารใหม่ ปีใหม่ 2562วันมหาธีรราชเจ้า 2561ยกระดับผลสัมฤทธิ์โดยSTEM
แข่งทักษะระดับประเทศ 2561ศึกษาดูงานภูพานราชนิเวศน์ค่ายคุณธรรม 2561
โครงการรักการออม 2561โครงการรักการออม 2561สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 2561
เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 2561ประชุมผู้ปกครอง 2561วันสถาปนาลูกเสือ 2561
แข่งทักษะระดับภาค 2561พิธีไหว้ครู 2561แข่งทักษะระดับ อบจ. 2561
ปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา2560พิธีรับประกาศนียบัตร2560อบรมอาชีพที่ยั่งยืน
อบรมคอมพิวเตอร์กีฬาจตุรมิตร ครั้งที่ 10ค่ายอาเซียน2561
ค่ายลูกเสือ2560คริสต์มาสและปีใหม่2561รณรงค์วันเอดส์โลก2560
ครูต่างชาติสอนนักเรียนเขตพื้นที่รับประกาศเกียรติคุณโอทอปจูเนียร์ประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
โอทอปจูเนียร์ลอยกระทง2560นายก อบจ. ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ 2560วันแม่แห่งชาติ 2560ลูกเสือถวายพระพร ร.10 ปี 2560
พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 ปี 2560ถวายเทียนพรรษา 2560วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2560
ต่อต้านยาเสพติดและสุนทรภู่ 2560แข่งทักษะวิชาการระดับภาค 2560ไหว้ครู ปฐมนิเทศ ประชุมผู้ปกครอง 2560
แข่งทักษะระดับ อบจ. 2560รพสต. อบรมว่ายน้าปลูกป่าพัฒนาชุมชน
ศึกษาดูงานอาเซียน 2560ปัจฉิมนิเทศ 2559ชุมนุมลูกเสือ อบจ. ครั้งที่ 5
รับประกาศนียบัตร 2559กีฬาจตุรมิตรครั้งที่ 9ปล่อยพันธุ์ปลา
ค่าย นศท. ภาคสนามค่าย นศท. ภาคสนามประชุมแก้ปัญหา 0 ร
คริสต์มาส 59 ปีใหม่ 60ลูกเสือสอบสูทกรรม 2559ประเมินสถานศึกษาดีเด่น 2559
วันมหาธีรราชเจ้า 2559สอบธรรมศึกษา 2559อาลัยในหลวง ร.9
ยุวชลกร 2559SBMLD ในระบบ 2559SBMLD นอกระบบ 2559
วันแม่แห่งชาติ 2559แข่งทักษะระดับภาค 2559ค่ายอาเซียน 2559
ค่ายคุณธรรม 2559วันสถาปนาลูกเสือ 2559วันสุนทรภู่ 2559
ต่อต้านยาเสพติด 2559พิธีไหว้ครู 2559ปฐมนิเทศ 2559
พิธีรับประกาศนียบัตร 2558ปัจฉิมนิเทศ 2558ทัศนศึกษา จ.เลย
กีฬาจตุรมิตรครั้งที่ 8วันขึ้นปีใหม่ 2559ค่ายลูกเสือ 2558
ค่ายอาเซียน 2558150 ปี มหาสารคามวันวิทยาศาสตร์ 2558
วันแม่แห่งชาติ 2558ถวายเทียนพรรษา 2558วันสถาปนาลูกเสือ 2558
แข่งทักษะระดับภาค 2558ค่ายคุณธรรมฯ 2558แข่งทักษะฯระดับ อบจ. 2558
ปฐมนิเทศ 2558พิธีรับประกาศนียบัตร 2557ปัจฉิมนิเทศ2557
เข้าค่ายลูกเสือ2557กีฬาจตุรมิตรครั้งที่7วันขึ้นปีใหม่2558
วันพ่อแห่งชาติ2557อบรม ClassStart.org 2557แข่งแบดมินตันระดับภาค2557
รับทุนวันปิยมหาราช 2557กีฬาเยาวชนหนองบัว57ประชุมร่วมจัดทำหลักสูตร
วันสถาบันขงจื๊อ 2557ประชุมจัดทำหลักสูตร 2557ถวายน้ำปานะ 2557
ทัศนศึกษาเขื่อนป่าสัก 2557โครงการพัฒนาศักยภาพดนตรีอีสาน 2557กีฬาคัดเลือกตัวแทน อบจ. 2557
ฝึก นศท. ภาคที่ตั้ง 2557วันแม่แห่งชาติ 2557ค่ายธรรมดี-ได้ดี 2557
ค่ายนานาชาติ 2557พิธีวันสถาปนาลูกเสือ2557วันสุนทรภู่และต่อต้านยาเสพติด2557
พิธีไหว้ครู2557 ปฐมนิเทศ2557 Big Cleaning Day 57
ร่วมประเพณีสงกรานต์ อบต 2557ร่วมประเพณีสงกรานต์ อบจ 2557พิธีรับประกาศนียบัตร 2556
ร่วมแสดงงานบุญเผวดปัจฉิมนิเทศ2556แนะแนวศึกษาต่อ2557
อบรมป้องกันการถูกล่อลวงกีฬาจตุรมิตร ครั้งที่ 6ค่ายลูกเสือปีการศึกษา 2556
วันเด็กแห่่งชาติ 2557 แข่งทักษะวิชาการระดับภาค 2557วันครู 2557
ทัศนศึกษา 2556ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร 2556การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี 2557
เยาวชนนักสื่อสารถวายเทียนเข้าพรรษา 2556นศท.ฝึกภาคที่ตั้ง 2556
โครงการอบรมคุณธรรม-จริยธรรม 2556วันสถาปนากิจการลูกเสือ 2556รณรงค์ไข้เลือดออก 2556
พิธีไหว้ครูช่างและครูประจำการวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม 2556พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556จังหวัดสัญจร 2556
ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง 2556รดน้ำผู้บริหาร อบจ.มหาสารคาม 2556รดน้ำผู้สูงอายุ อบต.หนองบัว 2556
แนะแนวสัญจร 2555ปัจฉิมนิเทศ 2555แกนนำต้านยาเสพติด
กีฬาจตุรมิตรครั้งที่ 5ค่ายลูกเสือ2555แข่งทักษะวิชาการ 2556

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น