ภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพตัวอย่างเพื่อแสดงอัลบั้ม (ท่านสามารถดาวน์โหลดภาพได้ทั้งอัลบั้ม)
วันก่อตั้งลูกเสือไทย 2567
นิทรรศการจังหวัดสะอาด วันสุนทรภู่ 2567 ต่อต้านยาเสพติด 2567
มอบทุนทิสโก้ 2567 รับทุน อบจ. 2567 พิธีไหว้ครู 2567
แข่งทักษะระดับ อบจ. 2567 งานศพจักรภัทร เพียมูล เพลิงไหม้บ้านนักเรียน
ปัจฉิมนิเทศ ม.3 ม.6 2566 กีฬาเยาชน 2567 อบรมจัดการมลพิษในโรงเรียน
Best Practice ปีการศึกษา 2566 เด็กสารคาม 3 ปลอดภัย ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 สพม.มค.
กีฬาจตุรมิตร ครั้งที่ 15 เข้าค่ายลูกเสือปีการศึกษา 2566 ทำบุญปีใหม่ มอบค่าอุปกรณ์ มอบทุนการศึกษา
วันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2567 ประชุมผู้บริหารโรงเรียน ร่วมจัดนิทรรศการงานบุญคูณลาน
โครงการพัฒนาวงดนตรีนักเรียน โครงการส่งเสริมความเป็นครู พิธีวันวชิราวุธ2566
รับการนิเทศภายใน2566 ยกระดับผลสัมฤทธิ์2566 ทัศนศึกษาพนมรุ้ง2566
วันวิทยาศาสตร์ 2566 ศาลาเพียงพอ มอบทุนการศึกษา 11/08/2566
วันแม่แห่งชาติ 2566 วันก่อตั้งโรงเรียน 2566 วันภาษาไทยแห่งชาติ 2566
ทำบุญอาสาฬหบูชา 2566 ถวายพรพระในหลวง 2566 English on Monday
ประชุมผู้ปกครอง 1-2566 เจาะเลือดตรวจโรค ครูปิยนุชประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการ
ค่ายพุทธธรรม 2566 วันสถาปนากิจการลูกเสือ 2566 รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด2566
รับประเมินคุณภาพภายใน2565 ศาลาพอเพียง พิธีไหว้ครู2566
เลือกตั้งประธานนักเรียน 2566 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา2566 รางวัลนำเสนอผลงานความเป็นพลเมืองดี
ปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา 2565 แนะแนวศึกษาต่อ 2566 มอบทุนปัจจัยพื้นฐานฯ 2/2565
เข้าค่ายลูกเสือ 2565 ทำบุญขึ้นปีใหม่ 2566 กิจกรรมปีใหม่ 2566
กีฬาจตุรมิตรครั้งที่ 14 ประชุมผู้ปกครอง อบต.อบรมขยะเปียก
K-Tech อบรมการซ่อมรถจักรยานยนต์ วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2565 แข่งทักษะระดับประเทศ 2565
ตลาดนัดพลเมืองดี ร้านดีเทคมอบชุดนักเรียน ทัศนศึกษา 65
นิเทศการสอน1-65 อบรมพัฒนาพื้นที่นวัตกรรม ยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ65
จัดนิทรรศการ ศรร.ดอนเงิน ศน.มอบวัสดุฝึก รับการประเมิน ศรร.
พบโรงเรียนเครือข่ายสถานศึกษาพอเพียง วันก่อตั้งโรงเรียนและวันแม่แห่งชาติ 2565 วันสุนทรภู่ภาษาไทย 2565
ถวายพระพรในหลวง 2565 แข่งทักษะระดับภาค 2565 วันอาสาฬหบูชา 2565
ค่ายคุณธรรม 2565 วันสถาปนาลูกเสือ 2565 แข่งทักษะระดับจังหวัด 2565
รับการนิเทศติดตาม 2564 พิธีมอบทุนการศึกษา 2565 พิธีไหว้ครู 2565
อบรมบอร์ดไมโครบิท เลือกตั้งประธานนักเรียน 2565 ปรับปรุงหลักสูตร 2565
ปฐมนิเทศ 2565 อบรมทำไม้กวาด 2565 แนะแนวศึกษาต่อ 2565
นิทรรศการ ศรร. ท่าขอนยาง ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2564 นิทรรศการ ศรร. หนองโกฯ
นิทรรศการ ศรร. หนองเหล็กศึกษา ต้อนรับ ผอ.จุฬา ชาวดอน อบจ.แนะแนวการศึกษา
ตรวจATKโควิด-19 ค่ายลูกเสือปีการศึกษา 2564 ปลูกผักไร้ดิน
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2565 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2565 พิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2564
โครงการศึกษาและพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก พิธีมอบทุน อบจ. 2564 ดูงาน ศรร. หนองเหล็กศึกษา
ต่อต้านยาเสพติด 2564 พิธีไหว้ครู 2564 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศรร
MOUทวิศึกษา เรียนรู้โลกกว้างปีการศึกษา2563 ปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา 2563
ค่ายลูกเสือปีการศึกษา 2563 ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ประชุมผู้ปกครอง 2/2563
แนะแนวศึกษาต่อ2564 สนามสอบธรรมศึกษา 2563 ชุมนุมสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
วันขึ้นปีใหม่ 2564 กีฬาจตุรมิตรครั้งที่ 13 เรียนรู้อาชีวศึกษาขอนแก่น
เรียนรู้โรงแรมAvani รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด2563 รณรงค์ไข้เลือดออก2563
ทัศนศึกษาระยอง2563 ดอกไม้ผ้าใยบัว2563 สัปดาห์วิทย์2563
ค่ายคุณธรรม2563 พิธีไหว้ครู2563 ปัจฉิมปีการศึกษา2562
ทัศนศึกษามุกดาหาร ค่ายลูกเสือ2562 ประเมินวิทยฐานะรอบตุลา62
เยาวชนดีเด่น รางวัลคนดีศรีมหาสารคาม คริสต์มาสและปีใหม่2563
กีฬาจตุรมิตร ครั้งที่ 12 สอบธรรมศึกษา2562 พิธีวันมหาธีรราช2562
ประชุมผู้ปกครอง2-2562 หลักสูตรงานประดิษฐ์ 2562 หลักสูตรอาหารไทย 2562
รณรงค์เลิกใช้โฟม 2562 ดูงานไฮโดรโปนิกส์ 2562 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 2562
DIT Youth Camp 2019 วันวิทยาศาสตร์ 2562 แข่งทักษะระดับประเทศ 2562
วันภาษาไทยแห่งชาติ 2562 พิธีสถาปนาลูกเสือ 2562 อบรมดับเพลิง 2562
แข่งทักษะระดับภาค 2562 ต่อต้านยาเสพติด 2562 ค่ายพุทธธรรม 2562
อบรมเอนิเมชัน 1/2562 สร้างเด็กสร้างอาชีพ 2562 ไหว้ครู ปฐมนิเทศ ประชุมผู้ปกครอง 2562
แข่งทักษะระดับ อบจ. 2562 อบรมป้องกันจมน้ำ 2562 อบรม Safe Sex 2562
วิสาขบูชา 2562 เลือกประธานนักเรียน 2562 พิธีรับประกาศนียบัตรปีการศึกษา 2561
English for fun กีฬาจตุรมิตร ครั้งที่ 11 รณรงค์ป้องกันเอดส์2562
รับประเมินสถานศึกษาพอเพียง ค่ายลูกเสือ 2561 รณรงค์แยกขยะ
ขึ้นอาคารใหม่ ปีใหม่ 2562 วันมหาธีรราชเจ้า 2561 ยกระดับผลสัมฤทธิ์โดยSTEM
แข่งทักษะระดับประเทศ 2561 ศึกษาดูงานภูพานราชนิเวศน์ ค่ายคุณธรรม 2561
ดูงานวันวิทย์ 2561 โครงการรักการออม 2561 วันแม่แห่งชาติ 2561
เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 2561 ประชุมผู้ปกครอง 2561 วันสถาปนาลูกเสือ 2561
แข่งทักษะระดับภาค 2561 พิธีไหว้ครู 2561 แข่งทักษะระดับ อบจ. 2561
ปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา2560 พิธีรับประกาศนียบัตร2560 อบรมอาชีพที่ยั่งยืน
อบรมคอมพิวเตอร์ กีฬาจตุรมิตร ครั้งที่ 10 ค่ายอาเซียน2561
ค่ายลูกเสือ2560 คริสต์มาสและปีใหม่2561 รณรงค์วันเอดส์โลก2560
ครูต่างชาติสอนนักเรียนเขตพื้นที่ รับประกาศเกียรติคุณโอทอปจูเนียร์ ประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
โอทอปจูเนียร์ ลอยกระทง2560 นายก อบจ. ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ 2560 วันแม่แห่งชาติ 2560 ลูกเสือถวายพระพร ร.10 ปี 2560
พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 ปี 2560 ถวายเทียนพรรษา 2560 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2560
ต่อต้านยาเสพติดและสุนทรภู่ 2560 แข่งทักษะวิชาการระดับภาค 2560 ไหว้ครู ปฐมนิเทศ ประชุมผู้ปกครอง 2560
แข่งทักษะระดับ อบจ. 2560 รพสต. อบรมว่ายน้า ปลูกป่าพัฒนาชุมชน
ศึกษาดูงานอาเซียน 2560 ปัจฉิมนิเทศ 2559 ชุมนุมลูกเสือ อบจ. ครั้งที่ 5
รับประกาศนียบัตร 2559 กีฬาจตุรมิตรครั้งที่ 9 ปล่อยพันธุ์ปลา
ค่าย นศท. ภาคสนาม ค่าย นศท. ภาคสนาม ประชุมแก้ปัญหา 0 ร
คริสต์มาส 59 ปีใหม่ 60 ลูกเสือสอบสูทกรรม 2559 ประเมินสถานศึกษาดีเด่น 2559
วันมหาธีรราชเจ้า 2559 สอบธรรมศึกษา 2559 อาลัยในหลวง ร.9
ยุวชลกร 2559 SBMLD ในระบบ 2559 SBMLD นอกระบบ 2559
วันแม่แห่งชาติ 2559 แข่งทักษะระดับภาค 2559 ค่ายอาเซียน 2559
ค่ายคุณธรรม 2559 วันสถาปนาลูกเสือ 2559 วันสุนทรภู่ 2559
ต่อต้านยาเสพติด 2559 พิธีไหว้ครู 2559 ปฐมนิเทศ 2559
พิธีรับประกาศนียบัตร 2558 ปัจฉิมนิเทศ 2558 ทัศนศึกษา จ.เลย
กีฬาจตุรมิตรครั้งที่ 8 วันขึ้นปีใหม่ 2559 ค่ายลูกเสือ 2558
ค่ายอาเซียน 2558 150 ปี มหาสารคาม วันวิทยาศาสตร์ 2558
วันแม่แห่งชาติ 2558 ถวายเทียนพรรษา 2558 วันสถาปนาลูกเสือ 2558
แข่งทักษะระดับภาค 2558 ค่ายคุณธรรมฯ 2558 แข่งทักษะฯระดับ อบจ. 2558
ปฐมนิเทศ 2558 พิธีรับประกาศนียบัตร 2557 ปัจฉิมนิเทศ2557
เข้าค่ายลูกเสือ2557 กีฬาจตุรมิตรครั้งที่7 วันขึ้นปีใหม่2558
วันพ่อแห่งชาติ2557 อบรม ClassStart.org 2557 แข่งแบดมินตันระดับภาค2557
รับทุนวันปิยมหาราช 2557 กีฬาเยาวชนหนองบัว57 ประชุมร่วมจัดทำหลักสูตร
วันสถาบันขงจื๊อ 2557 ประชุมจัดทำหลักสูตร 2557 ถวายน้ำปานะ 2557
ทัศนศึกษาเขื่อนป่าสัก 2557 โครงการพัฒนาศักยภาพดนตรีอีสาน 2557 กีฬาคัดเลือกตัวแทน อบจ. 2557
ฝึก นศท. ภาคที่ตั้ง 2557 วันแม่แห่งชาติ 2557 ค่ายธรรมดี-ได้ดี 2557
ค่ายนานาชาติ 2557 พิธีวันสถาปนาลูกเสือ2557 วันสุนทรภู่และต่อต้านยาเสพติด2557
พิธีไหว้ครู2557 ปฐมนิเทศ2557 Big Cleaning Day 57
ร่วมประเพณีสงกรานต์ อบต 2557 ร่วมประเพณีสงกรานต์ อบจ 2557 พิธีรับประกาศนียบัตร 2556
ร่วมแสดงงานบุญเผวด ปัจฉิมนิเทศ2556 แนะแนวศึกษาต่อ2557
อบรมป้องกันการถูกล่อลวง กีฬาจตุรมิตร ครั้งที่ 6 ค่ายลูกเสือปีการศึกษา 2556
วันเด็กแห่่งชาติ 2557 แข่งทักษะวิชาการระดับภาค 2557 วันครู 2557
ทัศนศึกษา 2556 ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร 2556 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี 2557
เยาวชนนักสื่อสาร ถวายเทียนเข้าพรรษา 2556 นศท.ฝึกภาคที่ตั้ง 2556
โครงการอบรมคุณธรรม-จริยธรรม 2556 วันสถาปนากิจการลูกเสือ 2556 รณรงค์ไข้เลือดออก 2556
พิธีไหว้ครูช่างและครูประจำการวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม 2556 พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556 จังหวัดสัญจร 2556
ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง 2556 รดน้ำผู้บริหาร อบจ.มหาสารคาม 2556 รดน้ำผู้สูงอายุ อบต.หนองบัว 2556
แนะแนวสัญจร 2555 ปัจฉิมนิเทศ 2555 แกนนำต้านยาเสพติด
กีฬาจตุรมิตรครั้งที่ 5 ค่ายลูกเสือ2555 แข่งทักษะวิชาการ 2556

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น